دکتر مریم کامی
روانشناس بالینی و روان درمانگر بزرگسال
من به عنوان روان درمانگر بزرگسال همواره تلاش داشتم با تکیه بر تعالیم اساتید، در چارچوب اخلاق حرفه ای و مبتنی بر شواهد علمی، خدمات آموزشی و درمانی خود را به مراجعین ارائه کنم
تحصیل کرده دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم توانبخشی
شماره نظام روانشناسی 26790

مسئولیت‌های حرفه‌ای
مدیر بخش روانشناسی بارداری در کلینیک شناخت و رفتار
درمانگر فردی و پری ناتال در کلینیک شناخت و رفتار
رواندرمانگر فردی و پری ناتال در سیمیاروم (برای ایرانیان خارج از کشور)
درمانگر فردی در کلینیک روانپزشکی ویان
کارگاه‌های آموزشی و گروه درمانی
برگزار‌کننده کارگاه‌های آموزشی آنلاین اختلالات شخصیت
برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی خودشناسی براساس نظریه طرحواره درمانی
برگزاری گروه ‌درمانی آنلاین و حضوری کمالگرایی و اهمالکاری
برگزاری گروه درمانی آنلاین و حضوری ترمیم عزت نفس و اعتماد به نفس
برگزاری گروه درمانی آنلاین و حضوری برای کاهش اضطراب
گواهینامه ها
Image (6)
خودکشی
Inked2280893509_LI (1)
Inkedupload_2280893509_LI
Image (2)
Image (3)
Image (4)
Image (5)
Inkedupload_2280893509 (1)_LI
Image (6)
خودکشی
Inked2280893509_LI (1)
Inkedupload_2280893509_LI
Image (2)
Image (3)
پیشینه شغلی

درمانگر در حوزه چاقی و اختلالات خوردن و سلامت روان زنان در کلینیک شناخت و رفتار
دی 1399 تا کنون

روان درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در کلینیک اعصاب و روان هیربد
اردیبهشت 1398 تا کنون

درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره کلینیک جامع آتیه ذهن درخشان
آذر 1399 تا اسفند 1400

درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مهر 1399 تا اردیبهشت 1400

درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
مهر 1397 تا اسفند 1399

درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر
فروردین 1396 تا اسفند 1396

سوابق تحصیلی

دکتری روانشناسی بالینی
بهمن 1394 – تاکنون

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

در شرف دفاع از رساله خود تحت راهنمایی آقای دکتر عباس پورشهباز با عنوان:

“روایی سازه و تشخیصی اختلال شخصیت مرزی در مدل سلسله مراتبی آسیب روانی”

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مهر 1392 تا بهمن 1394

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

کارشناسی روانشناسی بالینی
دانشگاه شهید چمران اهواز

مهر 1388 تا بهمن 1391

کارورزی و سوپرویژن بالینی

بخش روانشناسی بالینی مرکز پزشکی/ توانبخشی اخوان (80 ساعت )
مرکز روانپزشکی رازی (100 ساعت )
بخش روانشناسی بالینی مرکز پزشکی/ توانبخشی اسما (100 ساعت)
بخش روانشناسی بالینی مرکز پزشکی/ توانبخشی نظام مافی (500 ساعت)
بخش روانشناسی بالینی بیمارستان رفیده (500 ساعت )
فعالیتهای آموزشی و اجرایی

سابقه تدریس واحد روانشناسی عمومی و بهداشت روان در مقطع کارشناسی رشته های روانشناسی و گفتاردرمانی
عضو تیم آزمایشگاه شناخت و هیجا ن در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
برگزاری آموزش های عمومی روانشناختی در مرکز پزشکی/ توانبخشی نظام مافی
طراح و مجری طر حهای پژوهشی در حیطه اختلالات خلقی و اضطرابی
ارزیاب و مصاحب هگر در طرح سالانه پایش سلامت روان وزارت علوم
دبیر انجمن پرسونا در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
گواهینامه‌ها و دوره‌های تخصصی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات دوقطبی، افسرده‌خویی و استرس پس از سانحه/ کلینیک دکتر حمیدپور 1401
دوره آموزشی مداخلات در خودکشی/ کلینیک سگال 1401
دوره آموزشی درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی دیالکتیکی/ کلینیک دکتر حمیدپور 1401
کارگاه مداخلات سوگ/ موسسه مدت 1400
دوره گفتگوی سقراطی/ کلینیک دکتر حمیدپور 1400
کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت/ مرکز مشاوره و روانشناسی سگال 1400
کارگاه کمالگرایی و اهمال کاری/ مرکز مشاوره و روانشناسی سگال 1400
کارگاه فراشناخت درمانی/ مرکز مشاوره و روانشناسی سگال 1400
کارگاه عزت نفس/ موسسه مدت 1400
کارگاه تنظیم هیجان/ مرکز مشاوره و روانشناسی سگال 1399
کارگاه مدیریت مراجعین مقاوم به درمان/ انجمن روانشناسی ایران 1399
دوره آموزشی درمان اختلالات اضطرابی / تحت نظر دکتر ابوالفضل محمدیان 1399
کارگاه درمان چاقی با رویکرد اکت / موسسه انتخاب بهتر 1399
کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن / موسسه آموزشی مدت 1398
طرحواره درمانی پیشرفته / مرکز مشاوره و روانشناسی رستا 1397
کارگاه پیشگیری از خودکشی/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1396
مربیگری مهارتهای زندگی / مرکز مشاوره و روانشناسی سگال 1396
طرحواره درمانی / دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1393

دوره جامع درمان شناختی رفتاری / دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1393
برخی از مقالات علمی منتشر شده در مجلات داخلی و خارجی

Measuring repetitive thinking in Iran: Psychometric properties of Persian version of Perseverative Thinking DOI: 10.1016/j.paid.2019.05.012
Psychometric properties of Persian version of Cognitive Behavioural Avoidance Scale: results from student, general population and clinical samples in Iran. doi:10.1017/S1352465820000247
Executive Function and Attention Deficits in Post-Traumatic Stress Disorder: A Study on Iranian War DOI: 10.29252/nrip.irj.16.1.17
Relationship Between Traumatic Experiences and Somatic Symptoms Severity in Students.
DOI: 10.18869/acadpub.jpcp.5.3.211
Anxiety Sensitivity Dimensions and Generalized Anxiety Severity: The Mediating Role of Experiential
Avoidance and Repetitive Negative Thinking Iran J Psychiatry. 2016 Jul; 11(3): 140–146.
A Comparison of Theory of Mind and Empathy in Male and Female Students at University of Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran. DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.19